Monter med tidlige fugler

 Klikk på ett av bildeneConfusiusornis Archaeopteryx
De to mest primitive fuglene vi kjenner er Archaeopteryx og Confuciusornis. Archaeopteryx og den 30 millioner yngre Confuciusornis har flere felles trekk. De har begge tre klør på vingene, fingrene er ikke sammenvokste, ønskebeinet er nesten identisk og brystbeinet er lite. Det er også noen trekk som skiller dem. Halen er lengst hos Archaeopteryx, mens klørne er kraftigst hos Confuciusornis. Archaeopteryx har tenner mens Confuciusornis har nebb.
Fuglene utviklet seg fra små rovdinosaurer i juratiden. De trekkene som i dag kjennetegner fugler utviklet seg ikke samtidig og flere grupper av tidlige fugler utviklet trekk som nebb og stort brystbein parallelt.

Liste over innholdet i Monter med tidlige fugler
Vil du vite mer om dette? Faktaside om tidlige fugler

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:26