Dovendyrmonteren

 
Dovendyrmonteren inneholder fossiler av dovendyr og Toxodon-dyret

Toxodon-dyret - Toxodon platensis - er plassert ytterst til venste på bildet.

Liste over innholdet i Dovendyrmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om Sør-Amerikanske pattedyr

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:20