Historisk monter; devon

Klikk på et fossilEusthenopteron sp Archaeopteris sp Goniatites sp. + Orthoceras sp Acervularia sp Spirifer sp Crossopterygii indet. Bothriolepis sp. Codiacrinus sp Stringocephalus sp Odontochile sp Calceola sp I devon vokste trær på høydedragene omkring de lavtliggende sumpområdene. Mange av plantene utviklet frø som kunne spres med vinden. Veien til land gikk fra saltvann til ferskvann. Fiskene i innsjøer og elver kunne dra nytte av planteavfallet som ble vasket fra land. Virveldyrenes tilpasning til livet på land gikk langsomt. De første landdyr var amfibier, men av utseende lignet de mer dagens krokodiller. Mange var over 1 meter lange med stor brystkasse og kraftig skjelett. Disse amfibiene hadde lemmer og lunger utviklet fra fiskenes finner og svømmeblære. De store tennene ble brukt til å fange fiske med. 

Liste over innholdet i Historisk monter; devon
Vil du vite mer om dette? Faktaside om devon-perioden

Klikk på en tidsperiodePrekambrium Kambrium Ordovicium Silur Devon Karbon Perm Kvartær Trias Jura Kritt Tertiær

| Startsiden | Monterliste | Fossilgrupper | Artsliste | Spør en paleontolog |

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:20