Burgess Shale-monteren

Mellom-kambrisk havbunnmiljø. Modellene er basert på funn fra Burgess Shale, et mørkt skiferlag i en lagrekke i Rocky Mountains, British Columbia, Canada. Skiferlagene inneholder en mengde enestående oppbevarte fossiler av sjødyr og planter som levde i mellom-kambrisk tid (for ca. 520 millioner år siden). Bløtdyr som maneter og mark finnes sammen med svamper, pigghuder og en rekke skalldyr, bl. a. leddyr. Dyrene levde på eller nær bunnen i et undersjøisk fjell-landskap. Periodiske utrasninger av slam ned fjellskråningene drepte og transporterte dyrene ut til en dypere del av havbunnen hvor de ble innleiret. Her fantes ikke oksygen slik at dyrenes bløte deler ikke råtnet. Etter hvert herdet slammet til skifer, og dyrene ble sammenpresset til en tynn hinne. Derfor er fine detaljer av maneter, samt gjeller, følehorn og bein av leddyr bevart (vist på modellene). På grunn av den gode oppbevaringen av fossilene får vi et unikt innblikk i livet i kambrisk tid.

Vil du vite mer om dette? Faktaside om Burgess Shale

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:18