Bløtdyrmonteren (muslinger)

 Klikk på et fossilScaphopoda indet. Saxicava sp Arcostrea sp Mytilus sp Conocardium sp Pecten sp. Pterinia sp Ostrea sp Bivalvia indet.
Bløtdyr (mollusker) lever i havet, i ferskvann og på land. De har fått navnet p. g. a. den bløte kroppen som mangler indre skjelett. De viktigste grupper av bløtdyr omfatter så ulike dyr som blekkspruter, muslinger, sjøtenner og snegler. Felles for alle er at de kan deles inn i et hode med sanseorganer, en kropp med indre organer og en "fot" til bevegelse og graving. De fleste bløtdyrene har også et utvendig skall. I munnen har bløtdyrene vanligvis en raspetunge. Enkelte filtrerer ut matpartikler med gjellene, som sitter i en kappehule omgitt av kappen. Kappen skiller ut skallet, med ulik utforming hos de forskjellige gruppene av bløtdyr. Muslinger har to skall, snegler har spiralsnodd skall, sjøtenner har rørformet skall og skallbærende blekkspruter har rette eller spiralsnodde skall. Nær 100 000 nålevende arter av bløtdyr er kjent. De minste muslingene er bare 1 mm store, mens de største blekksprutene kan bli 30 m lange.
Blekkspruter finnes i ammonoidé-monteren, nautiloidé-monteren, belemnitt-monteren. Snegler (gastropoder) er i en egen monter.Tegningen over viser bløtdyrenes utvikling og deres geologiske historie.


Indre organer hos en musling Indre organer hos en sjøtann

Liste over innholdet i Bløtdyrmonteren (muslinger)
Vil du vite mer om dette? Faktaside om bløtdyr

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:15