Bison

 Klikk på et fossilBos primigenius Megaceros hibernicus Bison priscus
Til venstre: Steppevisent (Bison priscus). Avstøpning av hodeskalle funnet i Tyskland. Steppevisenten utviklet seg i Asia for 2 millioner år siden. Den nådde Europa for 750 000 år siden og levde her til den døde ut mot slutten av siste istid. Steppevisenten hører til slekten Bison som i dag har to arter; den amerikanske bison og visenten i Europa. Steppevisenten var et stort, kraftig oksedyr, omlag 2 m høy.

I midten: Irsk kjempehjort (Megaceros hibernicus). Hodeskalle funnet i Storbritannia og maleri. Den irske kjempehjorten ble omtrent 2,5 m lang og var vel 1,5 m høy over skuldrene. Geviret til den irske kjempehjorten ble opptil 3,6 m mellom yttertakkene og veide omlag 40 kg. Bare hannen hadde gevir. Det ble felt en gang i året. Med sitt enorme gevir holdt den irske kjempehjorten til i åpent lende. Da disse områdene etter siste istid ble skogkledde, forsvant dette hjortedyret for alltid.

Til høyre: Urokse (Bos primigenius). Hodeskalle funnet i dansk torvmyr. Uroksen var et meget stort og kraftig oksedyr med massive knokler og tykke, lange, buete horn. Uroksen oppsto i India for omlag 2 millioner år siden. Fra Asia vandret uroksen i begynnelsen av kvartær til Midt-Østen og videre til Sentral-Europa hvor den kom omtrent 250 000 år siden. Den siste uroksen døde i Jaktorowska-skogen i Polen, i 1672. Kopi av et polsk litografi fra begynnelsen av 1600-tallet av den dengang levende uroksen.
Vil du vite mer om dette? Faktaside om partåete klovdyr

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:14