Liste over utstillingens fossilgrupper

Liste over fossiler i beinfiskmonteren

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Actinopterygii indet. Beinfisk   Jura?
Amblypterus sp. Beinfisk   Perm
Araripelepidotes sp. Beinfisk Araripebassenget, Brasil Tidlig kritt (Santanaformasjonen)
Caturus sp. Beinfisk   Jura
Cheiracanthus sp. Beinfisk Orknøyene Devon
Climatus sp. Beinfisk   Devon
Clupea sp. Beinfisk   Kvartær
Crossopterygii indet. Kvastfinnefisk   Devon
Dipterus sp. Beinfisk Skottland Devon
Elonichthys sp. Beinfisk   Tidlig karbon
Gyracanthus sp. Beinfisk   Karbon
Hoplopteryx sp. Beinfisk England? Kritt
Leptolepis sp. Beinfisk   Jura
Leuciscus sp. Beinfisk   Tertiær
Lycoptera sp. Beinfisk   Tertiær
Microdon sp. Beinfisk   Jura
Palaeoniscum sp. Beinfisk   Tidlig perm
Palaeoniscum sp. Beinfisk Tyskland Tidlig perm
Perca sp. Beinfisk   Devon
Ptycholepis sp. Beinfisk   Jura
Thunnus sp. Beinfisk    
Vinctifer sp. Beinfisk   Tertiær
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00