Beinfiskmonteren

 Klikk på et fossilClimatus sp. Gyracanthus sp. Cheiracanthus sp. Thunnus sp. Eusthenopteron sp. Perca sp. Actinopterygii indet. Crossopterygii indet. Elonichthys sp. Palaeoniscus sp. Palaeoniscus sp. Amblypterus sp. Ptycholepis sp. Microdon sp. Leptolepis sp. Hoplopteryx sp. Caturus sp. Lycoptera sp. Vinctifer sp. Clupea sp. Leuciscus sp.
Viftefinnefisker - Actinopterygii - hører til beinfiskene . De eldste viftefinnefisk er kjent fra devon. Allerede tidlig i deres utviklingshistorie fantes det mange forskjellige former av viftefinnefisk tilpasset varierende ernæring og levesteder. Dette har fortsatt gjennom hele deres ca 400 millioner år lange historie frem til i dag. Viftefinnefisk lever både i havet, elver og innsjøer. I dag er finnes ca. 25 000 forskjellige arter av viftefinnefisk fra bittesmå former til kjemper på mange hundre kilo.
Kvastfinnefiskene (Crossopterygii) er en orden som tilhører beinfiskene.

Lungefisk - Dipnoi - hører til beinfiskene. De lever i vann og puster med gjeller. Men som navnet sier har lungefisk også utviklet lunger. Derfor kan de i perioder oppholde seg på land og puste i luft. Lungefisk har parret bryst- og bukfinner som er lange, smale og bevegelige. Disse har et kraftig indre skjelett og består av et stort antall knokler. Det finnes bare tre nålevende slekter av lungefisk, og alle lever i ferskvann. De finnes -Nord i Syd-Amerika (Lepidosiren), Sentral-Afrika (Protopterus), Nordøst i Australia (Neoceratodus).
Modeller av lungefisk er utstilt i monteren, og vil du vite mer om disse må du se på faktasiden om lungefisk.

Liste over innholdet i Beinfiskmonteren
Vil du vite mer om dette? Faktaside om beinfisk

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 11. okt. 2011 09:05