Nærmennesker

Fossilets navn Fossilgruppe Lokalitet Alder
Australopithecus afarensis Nærmennesker Hadar, Etiopia Tertiær, sen pliocen
Australopithecus afarensis Nærmennesker Laetoli, Nord-Tanzania Tertiær, pliocen
Australopithecus africanus Nærmennesker Sterkfontein, Syd-Afrika Tidlig kvartær
Australopithecus africanus Nærmennesker Taung, Syd-Afrika Midtre kvartær
Australopithecus africanus Nærmennesker Sterkfontein, Syd-Afrika Tidlig kvartær
Australopithecus africanus Nærmennesker Sterkfontein, Syd-Afrika Tidlig kvartær
Australopithecus boisei Nærmennesker Olduvaidalen, Tanzania Tidlig kvartær
Australopithecus boisei Nærmennesker Vestsiden av Turkanasjøen, Kenya Tidlig kvartær
Australopithecus boisei Nærmennesker østsiden av Turkanasjøen, Kenya Tidlig kvartær
Australopithecus sp. Nærmennesker Olduvaidalen, Tanzania Tidlig kvartær

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00