Insekter

Coleoptera indet. Navn: Coleoptera indet.   

Lokalitet: California, USA  

Alder: Kvartær, holocen  

Plassering i utstillingene: Fossiliseringsmonteren  

Størrelse: 2 x 4 cm  

En bille fanget i olje. Oljen pipler opp av naturlige kilder, og omfannes til asfalt ved at flyktige stoffer fordamper. Oljepytter er rene fellene for dyr som setter seg fast i det klebrige stoffet, og blir nesten hermetisert i asfalten. Fra asfaltpyttene i Los Angeles er det preparert fram et stor antall sabeltigre, andre pattedyr, insekter og fugler.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossilisering]  

Andre insekter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00