Trilobitter

Olenoides serratus Navn: Olenoides serratus   

Lokalitet: Burgess Shale, Canada  

Alder: Mellom-kambrium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

Usedvanlig oppbevaring av antenner ("følehorn") og bein. Vi har 26 funn som viser dette.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00