Rovdyr

Tomarctus temeraries Navn: Tomarctus temeraries   

Lokalitet: Mohaveørkenen, USA  

Alder: Kenozoikum  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; tertiær  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om rovdyr]  

Andre rovdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00