Urfisk (agnater)

Thyestes verrucosus Navn: Thyestes verrucosus   

Lokalitet: Estland  

Alder: Silur  

Plassering i utstillingene: Urfisk-monteren  

En tidlig urfisk.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om urfisk]  

Andre urfisk (agnater) i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00