Amfibier

Discosauriscus sp. Navn: Discosauriscus sp.   

Lokalitet: Obora, Tsjekkia  

Alder: Tidlig perm, auton  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; perm  

Dette var et ambifium som levde i perm-perioden  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om amfibier]  

Andre amfibier i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00