Virveldyr?

Tullimonstrum gregarium Navn: Tullimonstrum gregarium   

Lokalitet: Mazon Creek, USA  

Alder: Karbon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; karbon  

Kroppen av et virveldyr?  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om karbon-perioden]  

Andre virveldyr? i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00