Beinfisk

Dipterus sp.
Navn: Dipterus sp.
Lokalitet: Skottland
Alder: Devon
Plassering i utstillingene: Beinfiskmonteren

En fossil lungefisk som levde i avsnørte innsjøer.

Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om beinfisk]
Andre beinfisk i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00