Mammut

Mammuthus primigenius Navn: Mammuthus primigenius   

Lokalitet: Kama-elva, Russland  

Alder: Kvartær  

Plassering i utstillingene: Mammutmonteren  

Stor kinntann fra en bielv til Volga.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om mammut]  

Andre mammut i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00