Partåete klovdyr

Megaceros hibernicus Navn: Megaceros hibernicus   

Lokalitet: Storbrittania  

Alder: Kvartær, holocen  

Plassering i utstillingene: Monter med partåete klovdyr  

Hodeskalle og maleri av den irske kjempehjorten, som ble omtrent 2,5 m lang og 1,5 m høy over skuldrene. Geviret ble opptil 3,6 m mellom yttertakkene og veide opptil 40 kg. Bare hannen hadde gevir, som ble felt en gang i året. Siden dette var så enormt stort holdt den til i åpent lende. Men etter siste istid grodde disse områdene til med skog, og dette hjortedyret forsvant for alltid.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om partåete klovdyr]  

Andre partåete klovdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00