Mennesker

Homo sapiens sapiens Navn: Homo sapiens sapiens   

Lokalitet:   

Alder: Nålevende  

Plassering i utstillingene: Menneskets utvikling  

Det er meget stor variasjon mellom steinredskapene de moderne menneskene laget, både i størrelse og form, fra store steinøkser og lange skraper til runde og trekantede steiner og fint forarbeidede, tynne stikkeredskaper.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om menneskenes utvikling]  

Andre mennesker i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00