Planter

Stigmaria sp. Navn: Stigmaria sp.   

Lokalitet: Pyramiden, Svalbard  

Alder: Karbon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; karbon  

Kråkefot tre (rotstokk).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00