Planter

Archaeopteris sp. Navn: Archaeopteris sp.   

Lokalitet: Miseryfjellet, Bjørnøya  

Alder: Devon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; devon  

Frøbregne.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00