Planter

Taxodium cf. distinctum Navn: Taxodium cf. distinctum   

Lokalitet: Schosnitz ved Kanth, Polen  

Alder: Tertiær, Oligocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

En sumpsypress. I mellom-Europa var det sumpskoger med sypresser nær beslektet med de nålevende som finnes i USA. Funnet er gjort i leire mellom brunkull-lag.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00