Planter

Castanea ungeri Navn: Castanea ungeri   

Lokalitet: Atanikerdluk, Grønland  

Alder: Tertiær, Paleocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Dette treet var i slekt med eik, bøk og den ekte kastanjen. Disse løvtrærne hadde meget større utbredelse i tertiær-tiden enn de har nå.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00