Planter

Vitis olriki Navn: Vitis olriki   

Lokalitet: Atanikerdluk, Grønland  

Alder: Tertiær, Paleocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Denne planten er i slekt med vinranken.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00