Planter

Salix longa Navn: Salix longa   

Lokalitet: Puilasok, Discoøya, Grønland  

Alder: Tertiær  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Dette treet var i slekt med pil. Bladene finnes i store mengder fra tertiær på Grønland.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00