Planter

Quercus mammutti Navn: Quercus mammutti   

Lokalitet: Kalldorf, Tyskland  

Alder: Sen tertiær  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Blader av eik og nærstående arter er meget vanlig i tertiære avsetninger, men det er sjelden en finner andre deler av trærne oppbevart. En har også funnet blader av eik i lag fra sen kritt.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00