Planter

Deutzia scabra fossilis Navn: Deutzia scabra fossilis   

Lokalitet: Japan  

Alder: Tertiær, Pliocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Blader av en busk som hører til samme orden som rips. Den finnes nå utbredt i det vestlige Nord-Amerika og i det østlige Asia. Som fossil er den funnet i tertiære og kvartære avsetninger i Japan.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00