Planter

Glyptostrobus ungeri Navn: Glyptostrobus ungeri   

Lokalitet: Kolfjellet, Bellsund, Spitsbergen, Norge  

Alder: Tertiær, Miocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Denne er i slekt med sumpsypressen og den kaliforniske kjempefuru, men finnes nå bare i Kina. I tertiær var den utbredt over hele Europa, Sibir, Svalbard, Grønland og Nord-Amerika.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00