Planter

Dryandra acutiloba Navn: Dryandra acutiloba   

Lokalitet: Preschen, Bøhmen, Tsjekkia  

Alder: Tertiær, Oligocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

En plante som muligens er i slekt med den nålevende pors, Myrica gale, som er vanlig på våte myrer og ved bredden av tjern.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00