Planter

Betula prisca Navn: Betula prisca   

Lokalitet: Priesen, Bøhmen, Tsjekkia  

Alder: Tertiær, Oligocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Slektene Betula (bjørk) og Alnus (or) var vanlige i tertær.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00