Planter

Sapindus sp. Navn: Sapindus sp.   

Lokalitet: Preschen, Bøhmen, Tsjekkia  

Alder: Tertiær, Oligocen  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Dette treet forekommer nå i tropiske deler av Amerika. Det er i slekt med hestekastanjen. Som fossiler har en funnet blader og frukter av flere arter. Bladene var ulike finnete med alternerende småblader.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00