Planter

Podogonium knorri Navn: Podogonium knorri   

Lokalitet: Priesen, Bøhmen, Tsjekkia  

Alder: Tidlig tertiær  

Plassering i utstillingene: Plantemonteren  

Denne arten tilhører en familie av bergplantene, Caesalpiniaceae, som antas sikkert å ha vokst i tertiær.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00