Planter

Gymnosperm indet. Navn: Gymnosperm indet.   

Lokalitet: Nord-Amerika  

Alder: Kritt  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; kritt  

Blader.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossile planter]  

Andre planter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00