Brachiopoder

Terebratula vulgaris Navn: Terebratula vulgaris   

Lokalitet: Baden, Tyskland  

Alder: Trias  

Plassering i utstillingene: Fossiliserings-monteren  

Skallene består av kalkspat og er bevart i en kalkstein.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00