Brachiopoder

Productus sp. Navn: Productus sp.   

Lokalitet: Russland  

Alder: Karbon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; karbon  

Productus hadde lange pigger, og opptrer vanlig i karbon og permlag.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00