Brachiopoder

Stringocephalus sp. Navn: Stringocephalus sp.   

Lokalitet: Rhinland, Tyskland  

Alder: Devon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; devon  

En devonsk brachiopode sett fra siden, met et øvre ryggskall, og et nedre bukskall.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om brachiopoder]  

Andre brachiopoder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00