Kvastfinnefisk

Osteolepis sp.
Navn: Osteolepis sp.
Lokalitet: Skottland
Alder: Devon
Plassering i utstillingene: Kvastfinnefisk-monteren

Fossiler av denne kvastfinnefisken er funnet i innsjøsedimenter.

Vil du vite mer om denne fossilgruppen? [Faktaside om kvastfinnefisk]
Andre kvastfinnefisk i utstillingen   
[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00