Trilobitter

Hydrocephalus sp. Navn: Hydrocephalus sp.   

Lokalitet: Jince, Bøhmen, Tsjekkia  

Alder: Midtre kambrium, Jinceformasjonen  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; kambrium  

En godt oppbevart trilobitt fra kambrium i Tsjekkia.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00