Graptolitter

Monograptus sp. Navn: Monograptus sp.   

Lokalitet: Malmøya, Oslo, Norge  

Alder: Tidlig silur  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

Denne arten består av en enkelt 'gren' med theker som peker skrått oppover.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00