Graptolitter

Diplograptus pristis Navn: Diplograptus pristis   

Lokalitet: Moffat, Skottland  

Alder: Sen ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

Her ligger thekene mot hverandre, da to 'grener' har vokst sammen. Kolonien var festet til en flytende blære.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00