Graptolitter

Clonograptus flexilis Navn: Clonograptus flexilis   

Lokalitet: Quebec, Canada  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

Denne formen hadde mange hengende 'grener' uten tverrforbindelse.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00