Graptolitter

Dictyonema retiforme Navn: Dictyonema retiforme   

Lokalitet: New York, USA  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Graptolittmonteren  

En type som var festet på bunnen med 'grenene' oppover, som småbusker.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om graptolitter]  

Andre graptolitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00