Pigghuder

Hemicidaris intermedia Navn: Hemicidaris intermedia   

Lokalitet: England  

Alder: Jura  

Plassering i utstillingene: Pigghud-monteren  

Fossile pigger fra sjøpinnsvin.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om pigghuder]  

Andre pigghuder i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00