Ammonoidéer

Dactyliceras commune Navn: Dactylioceras commune   

Lokalitet: Whitby, Yorkshire, England  

Alder: Tidlig jura  

Plassering i utstillingene: Ammonoidémonteren (blekkspruter)  

Til venstre et helt eksemplar, til høyre et gjennommskåret eksemplar  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om blekkspruter]  

Andre ammonoidéer i utstillingen   
  

[English text]

Publisert 18. mai 2011 16:00 - Sist endret 13. aug. 2012 10:33