Trilobitter

Odontochile sp. Navn: Odontochile sp.   

Lokalitet: Tsjekkia  

Alder: Devon  

Plassering i utstillingene: Historisk monter; devon  

Hode (cephalon) og hale (pygidium).  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00