Trilobitter

Illaenus sarsi Navn: Illaenus sarsi   

Lokalitet: Russland  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

Opprulling hos forskjellige former. Legg merke til den nøyaktige tilpasningen av kroppsdelene.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00