Trilobitter

Isotelus sp. Navn: Isotelus sp.   

Lokalitet: New York, USA  

Alder: Sen ordovicium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

En glatt, strømlinjeformet trilobitt  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00