Trilobitter

Marrolithus ornatus Navn: Marrolithus ornatus   

Lokalitet: Tsjekkia  

Alder: Tidlig ordovicium  

Plassering i utstillingene: Trilobittmonteren  

Når blinde trilobitter - som denne - skiftet skall ble hodeskjoldet delt i to langs en kantsøm slik at den nedre bremmen falt av og ble liggende ved siden av.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om trilobitter]  

Andre trilobitter i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00