Urfisk (agnater)

Cephalaspis tenuicornis Navn: Cephalaspis tenuicornis   

Lokalitet: Svalbard, Norge  

Alder: Devon  

Plassering i utstillingene: Urfisk-monteren  

Hodepanser.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om urfisk]  

Andre urfisk (agnater) i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00