Upartåete hovdyr

Mesohippus sp. Navn: Mesohippus sp.   

Lokalitet: Colorado, USA  

Alder: Tertiær, Midt-oligocen  

Plassering i utstillingene: Fossiliseringsmonteren  

Fragment av hodeskalle med tenner av en tidlig hest, bevart i flomavsetninger.  

Vil du vite mer om denne fossilgruppen?  
[Faktaside om fossilisering]  

Andre upartåete hovdyr i utstillingen   
  

[English text]
Publisert 18. mai 2011 16:00